Раздел СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. § 22. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами. Відокремлення вставних слів