207. Повторення та узагальнення вивченого в п'ятому класі