РОЗДІЛ 3. ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

 1. § 16. Внутрішня будова Землі

 2. § 17. Літосфера. Літосферні плоти

 3. § 18. Рухи земної кори

 4. § 19. Землетруси

 5. § 20. Вулканізм і магматизм

 6. § 21. Зовнішні процеси, що зумовлюють зміни у формі та складі земної кори

 7. § 22. Робота текучих поверхневих та підземних вод, вітру та льодовиків

 8. § 23. Абсолютна та відносна висота місцевості

 9. § 24. Зображення рельєфу на планах, топографічних і дрібномасштабних картах

 10. § 25. Основні форми рельєфу Землі. Гори

 11. § 26. Основні форми рельєфу суходолу. Рівнини

 12. § 27. Рельєф дна Світового океану

 13. § 28. Атмосфера. Її склад і будова

 14. § 29. Як нагрівається атмосферне повітря

 15. § 30. Атмосферний тиск

 16. § 31. Рух повітря

 17. § 32. Вода в атмосфері

 18. § 33. Різноманітність хмар

 19. § 34. Атмосферні опади

 20. § 35. Погода

 21. § 36. Клімат

 22. § 37. Людина й атмосфера

 23. § 38. Гідросфера Вода на Землі

 24. § 39. Частини Світового океану. Суходіл в океані

 25. § 40. Властивості вод Світового океану

 26. § 41. Рух води у Світовому океані

 27. § 42. Води суходолу

 28. § 43. Життя річки

 29. § 44. Озера

 30. § 45. Болота. Штучні водойми

 31. § 46. Льодовики

 32. § 47. Підземні води

 33. § 48. Людина та гідросфера

 34. § 49. Біосфера та її складові

 35. § 50. Ґрунт

 36. § 51. Природні комплекси. Географічна оболонка — найбільший природний комплекс Землі

 37. § 52. Природні зони Землі