Раздел Розділ 3. Відношення і пропорції. § 17. Діаграми