Раздел Розділ 5. Вирази і рівняння. § 33. Перпендикулярні та паралельні прямі