Варіант 1

 1. Контрольна робота №1. Подільність натуральних чисел

 2. Контрольна робота №2. Порівняння, додавання і віднімання дробів

 3. Контрольна робота №З. Множення дробів

 4. Контрольна робота №4. Ділення дробів

 5. Контрольна робота №5. Відношення і пропорції. Відсоткове відношення двох чисел

 6. Контрольна робота №6. Пряма та обернена пропорційні залежності. Коло і круг. Ймовірність випадкової події

 7. Контрольна робота №7. Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел

 8. Контрольна робота №8. Додавання і віднімання раціональних чисел

 9. Контрольна робота №9. Множення і ділення раціональних чисел

 10. Контрольна робота №10. Розв’язування рівнянь і задач за допомогою рівнянь

 11. Контрольна робота №11. Перпендикулярні та паралельні прямі. Координатна площина. Графіки

 12. Контрольна робота №12. Узагальнення і систематизація знань учнів з курсу математики 6 класу