Раздел § 1. Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення. Просте і складне речення