Раздел ЗАЙМЕННИК. § 45. Вказівні й означальні займенники