Раздел § 27. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль