Раздел ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО В П'ЯТОМУ КЛАСІ. § 5. Структура тексту. Типи і стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль