Раздел ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ. § 1. Загальні відомості про рівняння