Раздел ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ. § 4. Розв'язування задач за допомогою рівнянь