Раздел § 13. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки (Уроки 31-33)