Раздел § 3. Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі (Уроки 5-8)