Раздел Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання. § 5. Видатні вчені-фізики