Раздел Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ. § 10. Рівномірний прямолінійний рух