Раздел § 17. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху