Раздел § 19. Особливості ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу. Природні зони, закономірності їхнього розміщення