Раздел § 38. Рослинний і тваринний світ. Природні багатства