13. § 3. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті