Раздел Тема 2. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ І НЕМЕТАЛИ. § 21. Ферум. Поширеність Феруму в природі