Раздел Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ. § 9. Відносна молекулярна маса речовини