Повторення, узагальнення й поглиблення вивченного в попередніх класах