Раздел РОЗДІЛ 2. КВАДРАТНІ КОРЕНІ І ДІЙСНІ ЧИСЛА. § 16. Квадратний корінь з добутку, дробу, степеня