207. § 20. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування