Розділ 1. Теплові явища

 1. § 1. Тепловий стан тіл.Температура та її вимірювання

 2. § 2. Залежність розмірів фізичних тіл від температури

 3. § 3. Внутрішня енергія

 4. § 4. Способи зміни внутрішньої енергії

 5. § 5. Теплопровідність

 6. § 6. Конвекція

 7. § 7. Випромінювання

 8. § 8. Питома теплоємність речовини. Кількість теплоти, що поглинається. речовиною під час нагрівання або виділяється під час охолодження

 9. § 9. Тепловий баланс

 10. Лабораторна робота № 1

 11. Лабораторна робота № 2

 12. § 10. Агрегатний стан речовини. Наноматеріали

 13. § 11. Плавлення та кристалізація

 14. § 12. Питома теплота плавлення

 15. § 13. Випаровування та конденсація

 16. § 14. Кипіння. Питома теплота пароутворення

 17. § 15. Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

 18. § 16. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна

 19. § 17. Деякі види теплових двигунів

 20. § 18. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів

 21. Підбиваємо підсумки розділу 1

 22. Завдання для самоперевірки до розділу 1

 23. Енциклопедична сторінка

 24. Орієнтовні теми проектів. Теми рефератів і повідомлень. Теми експериментальних досліджень

Найбільш популярні книги