Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

 1. 1. Теплові явища та їх природа

 2. 2. Агрегатні стани речовини

 3. 3. Тепловий стан тіла та температура. Вимірювання температури.

 4. 4. Залежність розмірів фізичних тіл від температури.

 5. 5. Внутрішня енергія тіла та способи її зміни.

 6. 6. Види теплообміну та їх використання в побуті й техніці.

 7. 7. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.

 8. 8. Розрахунок кількості теплоти, яку отримує або віддає тіло під час теплового процесу.

 9. 9. Тепловий баланс.

 10. 10. Плавлення твердих тіл. Кристалізація.

 11. 11. Випаровування рідини. Конденсація.

 12. 12. Кипіння рідини.

 13. 13. Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні та конденсації.

 14. 14. Розрахунок кількості теплоти, що виділяється внаслідок згоряння палива.

 15. 15. Перетворення енергії в механічних і теплових процессах. Принцип дії теплових машин.

 16. 16. Теплові двигуни. Двигун внутрішнього згоряння.

 17. 17. Екологічні проблеми використання теплових машин.

Найбільш популярні книги