РОЗДІЛ 1. Теплові явища. Теплові машини та механізми

 1. § 1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

 2. § 2. Теплові явища. Тепловий рух

 3. § 3. Тепловий стан тіла. Температура

 4. § 4. Вимірювання температури. Температурні шкали

 5. Лабораторна робота № 1

 6. § 5. Агрегатні стани речовини

 7. § 6. Залежність розмірів тіл від температури

 8. § 7. Внутрішня енергія

 9. § 8. Теплопровідність

 10. § 9. Конвекція

 11. § 10. Теплове випромінювання

 12. § 11. Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти під час нагрівання тіла

 13. § 12. Тепловий баланс

 14. Лабораторна робота № 2

 15. Лабораторна робота № 3

 16. Перевірте себе 1

 17. § 13. Кристалічні та аморфні тіла

 18. § 14. Розрахунок кількості теплоти під час плавлення/ тверднення тіл

 19. Лабораторна робота № 4

 20. § 15. Випаровування і конденсація

 21. § 16. Кипіння. Розрахунок кількості теплоти під час пароутворення/ конденсації

 22. § 17. Розв’язання основних типів задач із розділу «Теплові явища»

 23. Перевірте себе 2

 24. § 18. Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива

 25. Лабораторна робота № 5

 26. § 19. Види машин і механізмів. Перетворення енергії в механічних і теплових процесах

 27. § 20. Теплові машини

 28. § 21. Теплові двигуни

 29. § 22. Холодильні машини. Кондиціонери. Теплові насоси

 30. Перевірте себе 3

 31. § 23. Фізика атмосфери

 32. § 24. Рідкі кристали

 33. § 25. Полімери

 34. § 26. Наноматеріали

 35. Підсумки до розділу «Теплові явища. Теплові машини і механізми»

 36. Проявляємо компетентність

 37. Виконуємо навчальні проекти

Найбільш популярні книги