Розділ 1. Теплові явища

 1. § 2. Агрегатні стани речовини13 - 19

 2. § 3. Температура20 - 29

 3. § 4. Залежність розмірів тіл від температури30 - 35

 4. § 5. Внутрішня енергія36 - 38

 5. § 6. Теплопровідність39 - 41

 6. § 7. Конвекція42 - 44

 7. § 8. Теплове випромінювання45 - 47

 8. § 9. Кількість теплоти. Розрахунок кількості теплоти під час нагрівання тіла48 - 52

 9. § 10. Тепловий баланс53 - 58

 10. Лабораторна робота № 159 - 59

 11. Лабораторна робота № 260 - 60

 12. Перевірте себе (§ 1-10)61 - 62

 13. § 11. Кристалічні та аморфні тіла63 - 67

 14. § 12. Розрахунок кількості теплоти під час плавлення/тверднення тіл68 - 72

 15. § 13. Випаровування і конденсація73 - 76

 16. § 14. Кипіння. Розрахунок кількості теплоти під час пароутворення і конденсації77 - 81

 17. § 15. Згорання палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згорання палива82 - 89

 18. § 16. Перетворення енергії в теплових процесах90 - 97

 19. § 17. Теплові двигуни98 - 103

 20. Перевірте себе (§11-17)104 - 105

 21. Підсумки до розділу «Теплові явища»106 - 111

 22. Виконуємо навчальні проекти112 - 114

 23. Проявляємо компетентність115 - 117

Найбільш популярні книги