Розділ 1. Теплові явища

 1. § 1. Тепловий стан тіл і температури

 2. § 2. Вимірювання температури

 3. § 3. Залежність лінійних розмірів та об`єму тіл від температури

 4. § 4. Тепловий рух атомів і молекул. Внутрішня енергія тіла

 5. § 5. Два способи зміни внутрішньої енергії тіл: виконання роботи і теплообмін

 6. § 6. Види теплообміну

 7. § 7. Кількість теплоти

 8. § 8. Питома теплоємність речовини

 9. Лабораторна робота № 1

 10. § 9. Тепловий баланс. Приклади розв`зування задач

 11. Лабараторна робота № 2

 12. § 10. Теплота згорання палива

 13. § 11. Закон збереження енергії у механічних і теплових процесах

 14. § 12. Плавлення і кристалізація речовини

 15. § 13. Приклади розв`язування задач з урахуванням процесів плавлення і кристалізації тіл

 16. § 14. Випаровування і конденсація

 17. § 15. Кипіння

 18. § 16. Приклади розв`зування задач з урахуванням процесів випаровуванняті конденсації

 19. § 17. Пояснення зміни агрегатних станів речовини на основі атомно-молекулярного вчення

 20. § 18. Перетворення теплової енергії в механічну. Принцип дії теплової машини

 21. § 19. Парова і газова турбіни

 22. § 20. Двигун внутрішнього згоряння

Рекомендовані підручники

Найбільш популярні книги