148. Тема 1. Демографічні процеси та статево-віковий склад населення світу й України