146. § 26. Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів