152. § 27. Періодична система хімічних елементів у світлі сучасних уявлень про будову атома