Раздел РОЗДІЛ 2. Основні класи неорганічних сполук. § 9. Хімічні властивості кислот