Раздел Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини. Домашній експеримент № 1