Раздел РОЗДІЛ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини. § 15. Природа хімічного зв’язку. Електронегативність елементів