Раздел Тема 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. § 21. Солі