РОЗДІЛ 8. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ, ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ