Раздел Розділ 6. Основи подійно- та об’єктно-орієнтованого програмування