Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ СОРТОВОГО ПРОКАТУ ТА .ЧИСТОВОГО МЕТАЛУ

 1. § 7. Технічний рисунок як вид графічного зображення

 2. § 8. Послідовність виконання технічного рисунка

 3. § 9. Види слюсарного вимірювального інструменту. Будова штангенциркуля ШЦ-1

 4. § 10. Прийоми роботи штангенциркулем

 5. Практична робота 4

 6. § 11. Конструкційні особливості деталей виробу та особливості об’ємного розмічання

 7. § 12. Розмічання деталей за допомогою лінійки, кутника, рисувалки

 8. § 13. Використання кернера та розмічального штангенциркуля для розмічання

 9. § 14. Послідовність розмічання деталей за графічним зображенням

 10. § 15. Проектування та виготовлення виробів із листового металу та сортового прокату

 11. Практична робота 5

 12. § 16. Слюсарна ножівка, її будова та підготовка до роботи

 13. § 17. Прийоми різання сортового прокату ножівкою

 14. § 18. Прийоми різання листового металу ножівкою

 15. Практична робота 6

 16. § 19. Інструменти та пристосування для рубання листового металу. Будова зубила та вибір кута його загострення

 17. § 20. Рубання листового металу

 18. Практична робота 7

 19. § 21. Прийоми обпилювання деталей виробу із сортового прокату та листового металу напилками

 20. § 22. Застосування кутника та штангенциркуля для контролю якості обпилювання деталей із листового металу

 21. § 23. Обпилювання площин деталей із сортового прокату за лінією розмітки та контроль форми поверхні

 22. Практична робота 8

 23. § 24. Прийоми свердління отворів у сортовому прокаті та листовому металі

 24. § 25. Різьба та її елементи. Зображення і позначення різьби на креслениках

 25. § 26. Інструменти для нарізання різьби. Прийоми нарізання внутрішньої і зовнішньої різьби

 26. Практична робота 9

 27. § 27. Ознайомлення з професіями металообробної промисловості