Раздел СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. § 19. Односкладні прості речення з головним членом у формі підмета: називні речення