Раздел СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. § 20. Односкладні речення як частини складного речення