Раздел СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. § 22. Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком)