Раздел Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями). § 28. Вставні слова (словосполучення, речення)