Раздел Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. § 6. Підмет