Раздел Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення. § 14. Порівняльний зворот