Раздел РЕЧЕННЯ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ЧЛЕНАМИ. § 26. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Відокремлені означення