Раздел ТЕМА 4. ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕРЖАВИ В 16 — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 17 СТ.. §11. Міжнародні відносини в 16 — першій половині 17 ст. Тридцятилітня війна 1618—1648 pp.