Тема 6. СВІТЛО Й СУТІНКИ: ЄВРОПЕЙСЬКА КУЛЬТУРА КІНЦЯ 16 - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 17 СТ.