105. § 4. Дослідження квадратичної функції і перетворення графіків функцій